نام کاربری
  کلمه عبور 
   
نام کاربری، شماره ملی ده رقمی شما می باشد. عدد وارد شده نباید فاصله و یا خط تیره داشته باشد. فقط عدد شماره ملی را کامل وارد کنید. (مثال 0123456789)
کلمه عبور، شماره دانشجویی شما می باشد. بصورت عددی باشد. (مثال 123456789)

در صورتیکه قادر به ورود به این بخش نمی باشید، شماره دانشجویی و کد ملی به همراه سایر مشخصات دانشگاهی خود را به
آدرس ساپورت که در صفحه اول سایت می باشد ارسال نمائید ، سپس 72 ساعت بعد مجددا به همین صفحه مراجعه نمائید.
Copyright © 2010 Novin Andish Poya Co Inc. All rights reserved | Best View With 1024*768